Nyhet

Kommittén för Hållbar framtid presenterar föreläsningen: "Akademiskt försthet och det glupska könet"

Lovise Haj Brade, universitetslektor vid Mittuniversitetet, diskuterar varför vi i arbetet för breddad rekrytering måste börja flytta blicken från de studieovana studenterna till de många i akademia som kommer från hem med mycket studievana och diskutera deras funktion i upprätthållandet av ojämlika strukturer.

Tid: 16 maj kl. 15.00-16.00

Plats: Ma118K Kalmar, N1017V Växjö 

Föreläsare: Lovise Haj Brade, Universitetslektor i genusvetenskap, Mittuniversitetet

Arbetet för breddad rekrytering till universitet och högskolor utgår nästan uteslutande från idéen om ’den Andre’ som ska hjälpas och formas för att komma ’hit’ till oss i akademia. Vad händer om vi började titta på ’de Första’ och varför könskategorin ibland blir glupsk när fokus skiftar från ’de Andra’ till ’de Första’.

 

 

Kommentera (1)

  1. OBS!!!

    Rätt lokal för föreläsningen är: 

    Växjö N1017V

    Kalmar Ma118K