Nyhet

Nytt inlägg i rektorsbloggen // New post on the vice-chancellor's blog

Rektor Peter Aronsson bloggar om Växjö Pride.

"Idag inleds Pride Växjö. Under en hel vecka kommer de regnbågsfärgade flaggorna att vaja i Växjö för att manifestera att olikheter kan förena människor snarare än skilja oss åt. Flaggorna kommer också att vaja på campus i Växjö och vid Universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi är stolta över att vara ett lärosäte där allt är möjligt och där alla är välkomna. Vi är ett lärosäte där studenter och personal ska känna sig trygga oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck."

Läs hela blogginlägget här.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vice-chancellor Peter Aronsson blogs about Växjö Pride.

"Today is the first day of Pride Växjö. During a full week, the rainbow-coloured flags will fly in Växjö to manifest that differences can unite us rather than keeping us apart. The flags will also fly on Växjö campus and at the University Library in Kalmar. We are a higher education institution where everything is possible and everyone is welcome. We are a higher education institution where students and members of staff should feel safe regardless of sexual orientation, gender identity or expression."

Read the full blog post (English version follows after the Swedish).

Kommentera (0)