Nyhet

8-10 maj: Svenska historikermötet 2019 i Växjö

2019 är det Linnéuniversitets tur att tillsammans med Svenska historiska föreningen stå värd för det Svenska historikermötet, vilket i praktiken innebär att campus i Växjö under tre dagar gästas av närmare 400 historiker från såväl övriga landet som från från exempelvis Finland, Norge, Australien och USA.

2019 års tema är ”Rättigheter”

Temat för årets historikermöte är Rättigheter, med vilket man riktar fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, det handlar både om individuella rättigheter och mer kollektiva sådana.

Sju olika sessionsomgångar finns, vilka som minst innehåller nio parallella sessioner och som mest arton! Här finns med andra ord ett smörgåsbord som berättar mycket om var svensk historisk forskning befinner sig idag och även en del om vilka framtida forskningsfält som är på väg. 

Även öppna sessioner och föredrag

De flesta av historikermötets sessioner är naturligtvis slutna men här finns också ett antal öppna sessioner och föredrag under onsdagen och tosdagen som är möjliga att besöka för den ”vanlige” historieintresserade lyssnaren - klicka på denna länk för att se hela listan

Onsdag 8 maj

Kl. 13.00-15.00: Öppningssessionen som bl a innehåller ett plenarföredrag av professor Ann McGrath (Australian NAtional University, Canberra, AUS): Could Deep History Prove the Defeat of History?

Kl 15.30-17.00: ”Nationalismforskning efter den klassiska debatten”, som är en session där flera forskare ger en inblick i dagens diskussioner om ämnet nationalism.

Torsdag 9 maj

Kl. 11.00-12.30: Fantastik, makten och människan, som är en minst sagt tvärvetenskaplig session med medverkan av såväl historiker som litteraturvetare och arkeologer, och som spänner över såväl gamla folksagor som fenomenet Game of Thrones!

Kl. 13.30-15.00: Plenarföredrag av professor Richard Allen (Framingham State University, Massachussetts, USA): Rights, slavery, and new systems of slavery

Kl. 15.30-17.00: Kulturarv som arena för identitetsformation, en session som kort kan sägas handla om bl a hur de nationella minoriteterna presenteras och om hur historia och forntid kan ”iscensättas”.

Läs mer

... om hela 2019 års svenska historikermöte (på konferenssidan): https://lnu.se/forskning/konferenser/svenska-historikermotet-2019/

... om de öppna sessionerna (i kalendariet):

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/svenska-historikermotet-2019---oppna-sessioner-8-9-maj/

Kommentera (0)