Nyhet

Therése Iveby Gardell ny universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet // Therése Iveby Gardell new university director at Linnaeus University

In English below

Therése Iveby Gardell blir ny universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet. Hon tillträder sin nya tjänst den 19 augusti. Hon kommer närmast från arbetet som biträdande universitetsdirektör och avdelningschef för Avdelningen för gemensam service och administration vid Uppsala universitet.

– Jag är glad att kunnat rekrytera en universitetsdirektör som är erfaren chef och ledare för akademisk verksamhetsutveckling, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson. Hennes erfarenhet från ett annat framstående lärosäte med komplex verksamhet och arbete med flera campus kommer att berika vår utveckling.

Therése Iveby Gardell var 2013–2015 administrativ chef för Uppsala universitet –  Campus Gotland och 2008–2013 var hon förvaltningschef vid Högskolan på Gotland. I botten har hon en teknologie kandidatexamen i maskinteknik och kvalitet från KTH.

– Tjänsten som universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet verkar väldigt intressant och i positiv bemärkelse utmanande, säger Therése Iveby Gardell. Mitt intryck av universitetet är mycket gott och jag har erfarenhet av jobba vid ett universitet som finns på två orter – jag tror det passar mig.

– Jag tror att jag kan bidra med att skapa en kultur som prioriterar samarbete, samsyn och dialog kring strategiskt viktiga frågor mellan utbildning, forskning och administration, tillägger hon.

Fram till dess fortsätter Thorbjörn Nilsson som tf universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet.

---------------------------------------------------------

Therése Iveby Gardell will be the new university director at Linnaeus University. She takes office on 19 August. Most recently, she has worked as acting head of division at the division of common service and administration at Uppsala University.

“I’m very pleased that we have been able to recruit a university director who is an experienced manager and leader of development of academic activities. Her experience from another prominent higher education institution with complex activities and work with several campuses will enrich our development”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

From 2013 to 2015, Therése Iveby Gradell was head of administration for Uppsala Unversity – Campus Gotland and from 2008 to 2013 she was head of administration at Gotland University College. She has a degree of bachelor of science in mechanical engineering and quality from KTH.

“The position as university director at Linnaeus University seems very interesting and, in a positive way, challenging. My impression is that Linnaeus University is a very good university and I have experience of working at a university that is located in two different cities – I think that suits me”, says Therése Iveby Gardell.

“I believe that I can contribute to establishing a culture that prioritises collaboration, consensus, and dialogue on strategically important questions between education, research, and collaboration”, Iveby Gardell concludes.

Until Therése Iveby Gardell takes office on 19 August, Thorbjörn Nilsson will stay on as acting university director at Linnaeus University.

Kommentera (1)

  1. Välkommen till Linnéuniversitetet