Nyhet

Inbjudan konferens: Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik

Varmt välkommen till konferensen Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik på Linnéuniversitetet i Växjö den 16–17 oktober 2019.

Konferensen riktar sig till forskare, lärare och yrkesverksamma på myndigheter som polis, domstolar, socialförvaltningar och liknande myndigheter. Sektionsföredrag och postrar om språk och kommunikation
i vid bemärkelse välkomnas från alla dessa verksamheter.

Anmälan
Anmälan föredrag eller poster senast den 8 maj 2019. Abstract till föredrag och poster (max. 250 ord exklusive referenser, sammanlagt högst en A4-sida) skickas in via anmälningsformuläret (se länk nedan). Besked om antagning ges senast 31 maj 2019.

Deltagande utan föredrag eller poster anmäls senast den 15 september 2019.

Du anmäler dig som deltagare på konferensen via konferensens anmälningsformulär. Ingen konferensavgift tas ut. Deltagare som anmäler sig till konferensen får själva bekosta resor, logi och konferensmiddagen
den 16 oktober (se anmälningsformuläret). Mat och dryck under konferensen kommer att serveras till subventionerat pris.

Frågor
För frågor om konferensens innehåll: konferenssekreterare Joacim Lindh, joacim.lindh_AT_lnu.se

För praktiska frågor i samband med konferensen: konferens_AT_lnu.se

Mer information: Lnu.se/sprak-och-ratt

Välkommen med din anmälan senast den 8 maj 2019!

Konferenskommittén
Sofia Ask, Gunilla Byrman, Cecilia Jonsson, Joacim Lindh och Mattias Örnerheim

Kommentera (0)