Nyhet

Vill du bli nominerad till ett STINT Teaching Sabbatical? // Would you like to be nominated for a STINT Teaching Sabbatical?

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. 

Dekan/överbibliotekarie har nu möjlighet att nominera två disputerade lärare till STINT Teaching Sabbatical-programmet för utlandsvistelse vid ett av STINT:s värdlärosäten i USA, Japan, Singapore eller Hong Kong under hösten 2020.

Sista datum att bli nominerad är 20 augusti, 2019

Läs mer om den interna ansökningsprocessen här

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
STINT’s programme Teaching Sabbatical aims to develop both individuals and institutions. By giving Swedish researchers and university lecturers, who are passionate about education, international experiences relevant to their teaching role rather than their research one, STINT wants to contribute to educational renewal and the creation of new networks.

Your dean can nominate two lecturers to the STINT Teaching Sabbatical programme for a stay abroad at a STINT host institution in USA, Japan, Singapore or Hong Kong during autumn 2020.

Last day for nominations/applications is 20 August 2019

Find out about the application process here

Kommentera (0)