Nyhet

Vill du delta på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg 26-29/9?

Forskartorget är en välkänd arena för kunskapsspridning, där forskare och besökare möts för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Under torsdagen och fredag förmiddag besöks Bokmässan främst av branschfolk. Övrig tid är den öppen för allmänheten.

Forskartorget söker både bredd och spets välkomnar därför förslag från samtliga discipliner. De vill ha ett tvärvetenskapligt program. Årets teman är "Språk och människa", "Djur och människa", "Förändring och människa", "Artificiell intelligens och säkerhet" samt "Astronomi" (Rymdåret 2019). Bokmässans övergripande teman är annars "Sydkorea", "jämställdhet" och "medievetenhet".

Kriterier för Forskartorget

För att ha möjlighet att komma med på Forskartorget ska programpunkten innehålla någon form av forskningsresultat, minst en av de medverkande ska vara forskare samt forskningen ska presenteras på ett lättillgängligt och lustfyllt sätt.

Programpunkten bör vara på 15 minuter, men den kan även vara en dubbelkvart (30 minuter). Arrangörerna bakom Forskartorget (Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen m fl) väljer sedan ut vilka som får delta på årets Forskartorg. 

Deadline 1 maj

Vill du delta på Forskartorget måste du skicka ditt programförslag senast den 1 maj till Annika Sand på kommunikationsavdelningen, mejladress annika.sand_AT_lnu.se.

Ditt förslag ska innehålla: Vem/vilka ska framträda? Under vilken rubrik? Vad handlar det om (kort infotext, ca. 250 tecken)? Vilken dag och tid önskar du/ni (eller ännu viktigare: vilka dagar/tider kan du/ni inte)? På vilket språk (svenska eller engelska) kommer du/ni att tala?

Läs mer om flera andra sätt att delta på Bokmässan här: https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetets-nyhetsbrev/posts/80459 

Kommentera (0)