Nyhet

Democracy at the Crossroads: European Changes and Challenges - Växjö 11-12 April 2019

Flera konferenser pågår just nu vid Linnéuniversitetet, bland dem denna konferens, som också är SNES - det Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap - årliga vårkonferens. Platsen är alltså denna gång campus i Växjö.

Läs mer om konferensen, om programmet för dessa två konferensdagar, och överhuvudtaget mer om SNES via denna länk.

Kommentera (0)