News

Ny internationell konferens om transspråkande i skola och samhälle - Växjö, 11-12 april 2019

Temat för denna tredje stora konferens inom detta fält som anordnas vid Linnéuniversitetet är Transspråkande hos individen, i skolan och i samhället/Translanguaging in  the Individual, at School and in Society. Under dagarna två kommer forskare, lärare, lärarutbildare och andra som är verksamma inom detta fält att mötas och diskutera frågor som bl a rör mångfald i skola och samhälle, flerspråkighet samt litteracitets- och kunskapsutveckling.

Det finns idag ett stort intresse för forskning och utveckling inom dessa områden, vilket enkelt bevisas genom en titt på deltagarlistan där vi hittar deltagare från i princip hela världen, från bl a Canada, USA och Brasilien i väster, Sydafrika i söder och Kazakstan, Hong Kong och Brunei i öster. Drygt 260 deltagare finns just nu på campus i Växjö för denna konferens.

Följ denna länk för mer information om denna konferens!

Comment (0)