Nyhet

Välkommen till Linnéuniversitetets andra kunskapsmiljömässa den 15 maj // Welcome to Linnaeus University’s second knowledge environment fair on 15 May

Inbjudan mässa

In English below

Linnéuniversitetet tar ytterligare ett steg mot att möta samhällsutmaningarna och hälsar nu medarbetare, studenter och externa samverkanspartners välkomna till vår andra kunskapsmiljömässa. Där kommer du att möta såväl de tre Kunskapsmiljöer Linné som nu inrättas, kunskapsmiljöer under utveckling och nya idéförslag som visas i en posterutställning. Det blir en inspirerande föreläsning inom kreativitet och lärande med Tobias Degsell, lunch med mingel och panelsamtal.

Tid och plats: 15 maj kl. 09.45-14.30 i Växjö, Linnéuniversitetet M-huset. Registrering och fika från 9.30.

Preliminärt program:

9.45 Inledning av rektor Peter Aronsson

10.00 Inspirationsföreläsning med Tobias Degsell

11.30 Mingellunch och postermässa

13.00 Panelsamtal med de tre kunskapsmiljöer som inrättats

14.30 Fika på plats eller att ta med  

Välkommen med din anmälan här senast 6 maj, anmälan är obligatorisk. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Idéutkast till posterutställningen hanteras av respektive fakultet som skickar in dessa till universitetsledningens kansli senast 1 maj, se instruktion poster och idéutkast. På Medarbetare.lnu.se/kunskapsmiljoerlinne hittar du även mer information om kunskapsmiljöer.

Välkomna!

-----------------------------------------------------------------------------------

Welcome to Linnaeus University’s second knowledge environment fair on 15 May

Linnaeus University takes another step towards meeting societal challenges and welcomes members of staff, students, and external collaboration partners to our second knowledge environment fair. At the fair, you will get to meet the three Linnaeus knowledge environments that are now being established, knowledge environments under development, and new idea proposals that are presented in a poster exhibition. There will also be an inspirational lecture on creativity and learning by Tobias Degsell, lunch with mingle, and a panel discussion.

Time and place: 15 May at 9:45–14:30 in building M, Växjö.
Registration and coffee from 9:30.

Preliminary programme:
9:45 Introduction by vice-chancellor Peter Aronsson
10:00 Inspirational lecture by Tobias Degsell
11:30 Lunch mingle and poster exhibition
13:00 Panel discussion with the three established Linnaeus knowledge environments
14:30 Coffee on-location or to go

Welcome to register here on 6 May at the latest, registration is compulsory. Limited number of participants, first come first served.

Idea proposals for the poster exhibition are handled by each respective faculty which then sends these to the executive office on 1 May at the latest, see instructions poster and idea proposal. On https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/current-projects/linnaeus-knowledge-environments/?l=en you can find more information about knowledge environments.

Welcome!

Kommentera (0)

Filer