Nyhet

Känner du till alla dina HR-relaterade rättigheter och skyldigheter som anställd vid universitetet? // Are you familiar with all your HR-related rights and obligations as employee at Linnaeus University?

In English below

För att underlätta för våra medarbetare att bli bekanta med regelverk, rutiner och verktyg som berör personalfrågor håller HR-avdelningen regelbundna informationsträffar en gång i månad. Dessa träffar är ett komplement till den universitetsgemensamma introduktionen för nyanställda som hålls två gånger per termin (en gång på svenska och en gång på engelska).

Se bifogad fil för inbjudan, datum och tider, samt anmälningsinformation.

------------------------------------------------------------------------------------------

In order to make it easier for our employees to become familiar with the framework, procedures and tools related to personnel issues, the Office of human resources holds regular information sessions once a month. These sessions are a complement to the university-wide introduction for new employees held twice per term (once in Swedish and once in English).

See attached file for invitation, dates, and registration information.

Kommentera (0)

Filer