Nyhet

Uppdatering om Brexit för brittiska medborgare i Sverige samt EU-medborgare i Storbritannien / Update on Brexit for British citizens in Sweden and EU citizens in United Kingdom

In English below

Den 12 mars röstade underhuset i det brittiska parlamentet åter nej till att godkänna det framförhandlade utträdesavtalet. Osäkerheten om det brittiska utträdet består därmed och risken för ett avtalslöst utträde förblir tydlig.

Den svenska regeringen har samlat sin information om Brexit här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit---storbritanniens-uttrade-ur-eu/ 

Länk till svenska regeringens webbsida ”Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?” https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit---storbritanniens-uttrade-ur-eu/vad-betyder-brexit-for-de-medborgare-som-sarskilt-berors/

Länk till officiell information från brittiska regeringen till brittiska medborgare som bor i Sverige https://www.gov.uk/guidance/living-in-sweden

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar samt mer information om brexit finns hos Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Brexit.html

Har du fler funderingar eller frågor om vad som gäller för dig? 

Kontakta din HR-partner eller HR-partner Helena Birath, telefon 0480-44 73 81 eller mejl helena.birath_AT_lnu.se

- - -

Update on Brexit for British citizens in Sweden and EU citizens in United Kingdom

On 12 March, the House of Commons of the United Kingdom Parliament again voted not to approve the negotiated Withdrawal Agreement. The uncertainty surrounding the UK’s withdrawal therefore endures, and the risk of withdrawal without an agreement remains clear.

The Swedish government have gathered information on Brexit here: https://www.government.se/government-policy/brexit/

Link to the Swedish governments web page “What does Brexit mean for the citizens who are particularly affected?” https://www.government.se/government-policy/brexit/what-does-brexit-mean-for-the-citizens-who-are-particularly-affected/

Link to official information from the British government to British people living in Sweden: https://www.gov.uk/guidance/living-in-sweden

FAQ
Frequently asked questions and more information about Brexit can be found on The Swedish Migration Agency’s website: 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Brexit.html

Do you have any other questions concerning how this will affect you?
Contact your HR partner or HR partner Helena Birath, phone 0480-44 73 81, or email helena.birath_AT_lnu.se 

Kommentera (0)