Nyhet

Vill du medverka på höstens Bokmässa, den 26-29/9 i Göteborg?

Det är nu hög tid att planera programmet för Bokmässan, som i år har tre huvudteman: jämställdhet, medievetenhet och Sydkorea. 

Temat Medievetenhet handlar om att dagens informationsflöde gör det viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Jämställdhet tar sin utgångspunkt i att Sveriges riksdag 1919 röstade igenom allmän och lika rösträtt, men blickar också framåt. 

Dessutom finns ett skolspår som är till för alla som arbetar inom skola och utbildning. Där lyfts även det globala klassrummet samt internationell utblick upp som nyckelord, liksom Läraren - världens viktigaste jobb, Lärarbrist, Inkludering eller exkludering, Internet, sociala medier och populärkultur samt Hemmasittare, särskilt begåvade, NPF. 

Har du något i din egen forskning som du vill presentera till exempel i form av ett seminarium, en föreläsning eller kanske en diskussion/debatt? Hör av dig till Annika Sand på kommunikationsavdelningen, annika.sand_AT_lnu.se.

Varför är vi på Bokmässan?

Bokmässan är idag en viktig arena för att förmedla kunskaper om ny forskning till en mycket bred publik (cirka 85.000 besökare). Vi deltar med eget monterprogram, men vår ambition är att komma med i andra större sammanhang under mässan, särskilt på Forskartorget som är en speciell del av bokmässan som arrangeras av bland annat Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.

Fokus för Linnéuniversitetet ligger på att kommunicera pågående forskning, men i vårt eget monterprogram kan vi även välja göra andra saker för mässbesökarna, till exempel arrangera diskussioner/samtal i aktuella ämnen eller presentera relevanta utbildningar eller nyutkomna böcker.

Det är önskvärt att det finns någon anknytning till aktuell forskning – för att komma med på Forskartorget är någon sorts ”forskningsresultat” ett krav – och ”tonläget” måste i alla sammanhang vara populärvetenskapligt eftersom de allra flesta av åhörarna inte är akademiker.

Bokmässan inrymmer en lång rad specialscener, som Ledarskapsscenen, Lärarscenen, Globala torget, Biblioteks & berättarscenen, Mat & Livsstil, Mediescenen och några till. 

När behöver vi dina förslag?

Det ser lite olika ut för var man vill delta, några utvalda tider presenteras nedan. Se bifogat dokument med mer utförlig information. Beroende på scen måste ditt förslag vara hos Annika Sand (annika.sand_AT_lnu.se) senast den:

  • LärarscenenMediescenen (normaltid 20 min) 22 mars
  • Ledarskapsscenen (normaltid 20 min) 8 april
  • Biblioteks- och berättarscenen (normaltid 20 min) 25 april
  • Forskartorget (normaltid 15 min, men möjligt med 30 min) 1 maj
  • Linnéuniversitetets eget monterprogram (normaltid 20 min) 20 juni

Vad behöver vi veta?

Som arrangörer behöver vi få veta följande: Vem/vilka ska framträda? Under vilken rubrik? Vad handlar det om (kort infotext, ca. 250 tecken)? Vilken dag och tid önskas (eller ännu viktigare: vilka dagar/tider kan du inte)? På vilket språk (svenska eller engelska)? Mejla detta till annika.sand_AT_lnu.se enligt ovanstående deadlines. 

OBS! Vilka förslag som antas till Forskartorget avgörs av Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen med flera arrangörer. För de flesta övriga scenerna görs urvalet av respektive arrangör. Det är endast vårt eget monterprogram som vi kan styra över helt och hållet själva. 

Kommentera (0)

Filer