Nyhet

Bibliotekets Drop-in Sök- och skrivhjälp flyttar till Radix / The University Library’s drop-in search and writing assistance moves to Radix

In English below

Från och med torsdag 7 mars kommer bibliotekets Drop-in Sök- och skrivhjälp i Kalmar att finnas i hus Radix, plan 0.

Drop-in Sök- och skrivhjälp bemannas av bibliotekarier och texthandledare som finns på plats för att svara på frågor om sökstrategier, akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik.

Drop-in är öppet torsdagar kl. 12–14.

Drop-in i Växjö kommer att finnas kvar på samma plats som tidigare: UB Växjö plan 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------

As from Thursday 7 March, the University Library’s drop-in search and writing assistance will be located in building Radix, ground floor.

Drop-in search and writing assistance is staffed by librarians and text supervisors who help answer questions concerning search strategies, academic writing, study techniques, and oral presentation techniques.

Drop-in is open Thursdays at 12–14.

Drop-in in Växjö will still be in the same place as before: University Library second floor.

Kommentera (0)