Nyhet

Christina Dahlgren ny director artes // Christina Dahlgren new director artes

In English below.

Christina Dahlgren, som tidigare arbetat som sektionschef på kommunikationsavdelningen, har nu tillträtt posten som universitetets director artes.

Hennes uppdrag är fyrdelat. Hon ska verka för att det blir mer kultur på Linnéuniversitetet, både för medarbetare och studenter, hon ska initiera och stödja projekt där konst och vetenskap möts, hon ska samverka med extern kulturverksamhet och hon ska stå för den kulturella inramningen vid större universitetsevenemang.

– Det är en fantastisk utmaning, säger Christina. Vi är redan igång med flera projekt. Speciellt roligt är delen där konst och vetenskap möts. I detta möte kan det oväntade hända.

Vid årets akademiska högtid kunde vi se en start på just detta. Årets avhandling illustrerades med dans och två forskare från spetsforskningsgruppen IMS bjöd gästerna på en interaktiv installation.

– Under året blir det mer av den varan, fortsätter Christina.  I samarbete med Regionteatern arbetar vi med performance lectures och med Musica Vitae har vi projektet Musiken och människan. I maj blir det också en utställning på Huseby om Concurrences projekt ”En låda på vinden”. Och det är bara en del av vad som är på gång. Håll utsikt i kalendariet!

I höstas gavs en gratisföreställning av "Så som i en spegel" på campus i Växjö.

– Jag arbetar just nu med att se vilka andra föreställningar, konserter och utställningar som vi kan bjuda på i år i Kalmar och Växjö, avslutar hon.

------------------------------------------------------------------------

Christina Dahlgren, who has previously worked as section manager at the communications office, has now taken office as the university’s director artes.

Her commission consists of four different parts. She will work to promote culture at Lnu, both for members of staff and students, she will initiate and support projects where art and research meet, she will collaborate with external culture activities, and she will be responsible for the cultural framework at larger events at the university.

“This is a fantastic challenge. We have already gotten started with several projects. The part where art meets research feels particularly exciting. This meeting can generate the unexpected” says Dahlgren.

At this year’s Academic Ceremony, we could see the first examples of this. The dissertation of the year was illustrated with dance and two researchers from the cutting-edge research group IMS treated the guests to an interactive art installation.

“During the year there will be more of this. In collaboration with Regionteatern we now work with performance lectures and together with Musica Vitae we are working on the project Music and humans. In May, there will also be an exhibition at Huseby on Concurrences’ project ‘A box in the attic’. And these are just examples of what is going on right now. Keep an eye on the calendar!”

Last autumn we offered a free performance of Through a glass darkly on campus in Växjö.

“I’m currently working to see what other performances, concerts, and exhibitions we can offer in Kalmar and Växjö this year”, Dahlgren concludes.

Kommentera (3)

  1. Grattis!

  2. "Director artes" är för mig fullständigt intetsägande på svenska. Stilla undrar jag hur många som kan skapa sig en bild av vad Christina gör utgående från en sådan tjänstebenämning. Ett universitet borde faktiskt ta ansvar för att utveckla och använda nationella förvaltnings- och undervsningsspråk inom ramen för de verksamheter som bedrivs.

    Men jag tappade kanske poängen här: Möjligen är avsikten med sådana tjänstebenämningar bara att skapa förvirring med målet att ingen skall veta vad verksamhetsstödet egentligen kan hjälpa till med?  

  3. @Torsten Lindström Precis under ingressen hittar du förklaringen:
    "Hennes uppdrag är fyrdelat. Hon ska verka för att det blir mer kultur på Linnéuniversitetet, både för medarbetare och studenter, hon ska initiera och stödja projekt där konst och vetenskap möts, hon ska samverka med extern kulturverksamhet och hon ska stå för den kulturella inramningen vid större universitetsevenemang."

    Det finns också information om Det kulturella universitetet  på webben, men den håller på´att uppdateras.