News

Var med och diskutera uppdragsutbildning 28–29 mars

Den 28–29 mars anordnar UniLink en nätverksträff om uppdragsutbildning på Universitetskajen i Kalmar. UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. I fokus för träffen på Linnéuniversitetet är uppdragsutbildningens förutsättningar och villkor.
 
– Vi hoppas att många av våra medarbetare som arbetar med uppdragsutbildning kan och vill delta. Under de två dagarna får de chans att träffa kollegor från andra lärosäten som också jobbar med uppdragsutbildning. Vi kommer bland annat att diskutera ekonomiska och juridiska aspekter av uppdragsutbildning, och vilka möjligheter och begränsningar uppdragsutbildningen har, säger Jan Novak, samverkanskoordinator på avdelningen för externa relationer, som är med och planerar nätverksträffen.
 
För mer information, se bifogat program.
 
Kontakt: Jan Novak, 0470–70 80 16, jan.novak_AT_lnu.se
 

Comment (1)

  1. Angeläget tema - hoppas att många ekonomer hos institutionerna deltar så att de kan besvara alla våra frågor när det blir skarpt läge!

Files