News

Ny satsning på strategisk samverkan och donationer (fundraising)

I juni 2018 beslutade rektor att undersöka förutsättningarna för att starta ett arbete med fundraising vid Linnéuniversitetet. En extern konsultfirma, Brakeley Nordic AB, upphandlades för att genomföra en förstudie i två delar. 

I första delen intervjuades ett antal nyckelpersoner internt inom Lnu, i andra omgången intervjuades en rad externa nyckelpersoner i vår omnejd. Resultatet av förundersökningen har lett till att rektor beslutat att dra igång satsningen på strategisk samverkan och donationer (fundraising).

 - Detta är ett steg på vägen att utveckla Linnéuniversitetet till en än mer framgångsrik aktör i samhällsutvecklingen, säger rektor Peter Aronsson. Genom tätare dialoger, nya mötesplatser och en tydligare inbjudan hoppas vi kunna intressera företag, organisationer och privatpersoner att arbeta nära oss. Tillsammans kan vi uträtta mycket och bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna. 

Det blir Ylva Dandanell som kommer att leda arbetet. Hon är disputerad och är väl bevandrad i frågor inom akademin och har lång erfarenhet av forskningsstrategiska frågor, extern finansiering och samverkan med näringsliv och omgivande samhälle. 

 - Vi har också rekryterat Marcus Brunskog, berättar Ylva. Hans uppdrag blir att stödja och utveckla långsiktiga relationer med befintliga och potentiella externa samarbetspartners. Han är väl insatt i näringslivets förutsättningar och har god förankring i väletablerade nätverk såväl nationellt som regionalt i Kronobergs och Kalmar län. 

Utöver dessa två kommer intern personal från UB, kommunikation, samverkan, Grants and Innovation Office, juridik, ekonomi med flera att bidra i arbetet. 

 - Vi kommer också att utse en extern rådgivande grupp, berättar Peter. Denna grupp kommer att ledas av Kristina Alsér, hedersdoktor och tidigare landshövding i Kronoberg.

Internt påbörjas en dialog för att identifiera områden med särskild potential, samt ett arbete med att ta fram policy och strategi för donationsfrämjande verksamhet.

 

Comment (0)