Nyhet

Hallå där, Linda Levin, berätta om Vägledardagen Linné 2019 den 30 januari!

Linda Levin

Vägledardagen Linné är en årlig informations- och inspirationsdag på Linnéuniversitetet för studievägledare som arbetar på gymnasieskolor.    I år är temat ”Beteendevetare - hur blir man det”?  

Vi har pratat med Linda Levin som är studievägledare och sektionschef på studerandeavdelningen om Vägledardagen.

1. Varför väljer ni att samla alla studievägledare så här?

-Det är ett tillfälle för studievägledare från olika verksamheter runt om i Småland och Blekinge att få den mest uppdaterade informationen om vad som händer på Linnéuniversitetet vad gäller utbildning, studier och karriär. När dagen är slut hoppas vi att de känner sig inspirerade och har fått med sig ny kunskap att ta med sig till sina verksamheter.

2. Vad är på programmet?

-Årets tema är ”Beteendevetare - hur blir man det?” Vi kommer att få höra Fackförbundet för samhällsvetare (SSR) berätta om hur arbetsmarknaden ser ut för beteendevetare. Programansvariga från socionomprogrammet, personal- och arbetslivsprogrammet och sociologiprogrammet berättar om sina program. Examensansvarig berättar om hur man bygga ihop sin egen examen. Efter lunch är det en paneldebatt där publiken får ställa frågor till förmiddagens föreläsare. Dagen avrundas med att Johannes Rosenlundh berättar om heteronormen och dess konsekvenser.  

3. Varför just dessa programpunkter?

-Från studievägledare får man ofta höra ”jag vill jobba med människor”, Vi vill uppmärksamma beteendevetenskap som ett av de områdena där man arbetar med människor. Det finns många olika utbildningsvägar till att arbeta med människor och delar av det har vi valt att belysa här.

4. Det finns en punkt om hur man plockar ihop sin egen examen med fristående kurser, är det inte så känt kanske?

-Precis, ett sätt at få en examen på universitet är att bygga ihop sin egen examen, en fråga som vi har valt att lyfta upp lite extra och mer specifikt kopplat till de beteendevetenskapliga ämnena.

5. Hur ser samarbetet ut förövrigt, med studievägledarna?

-Vägledardagen är ett forum där vi som studievägledare får möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter, utmaningar och andra frågor som vi har nytta av i vår profession. Vi tror att det är viktigt med dessa möten för att hålla varandra uppdaterade om respektives verksamheter, och hur vi ska möta våra elever och studenter på bästa sätt.

Linda Levin avslutar med att säga: 

Vi är stolta att Johannes Rosenlundh vill dela med sig om sin kunskap och erfarenheter om homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner (hbtq) frågor. Dessutom har vi betydligt fler anmälningar än tidigare vilket tyder på att ämnet är intressant.

Vill du veta mer om programet? Se bifoga fil.

Kommentera (1)

  1. Vad kul att ni bjudit in Johannes Rosenlundh! 

Filer