Nyhet

11-12 april: konferens om transspråkande i skolan och i samhället - anmälan är öppen!

Välkommen att anmäla dig till den tredje svenska konferensen om translanguaging som kommer att genomförs vid Linnéuniversitetet i Växjö den 11-12 april i år!

Temat denna gång är transspråkande hos individen, i skolan och i samhället. Under konferensen kommer frågor som rör mångfald i skola och samhälle, flerspråkighet, litteracitets- och kunskapsutveckling samt migration och globalisering att belysas.

Konferensen vänder sig till forskare, forskarstuderande, lärarutbildare, lärare och andra med intresse för frågor om kunskapsutveckling och flerspråkighet inom olika områden.

Läs mer om innehållet på konferensens engelska webbplats - Conference: Translanguaging in the Individual, at School and in Society (klicka på länken så kommer du dit!) - men vänta inte för länge med att anmäla dig, för just nu strömmar anmälningarna in!

Kommentera (0)