Nyhet

Per Brolin slutar till sommaren // Per Brolin quits this summer

Före detta universitetsdirektören Per Brolin har sagt upp sig på egen begäran. Från 1 februari och fram till sommaren kommer han att färdigställa eller överlämna pågående uppdrag och projekt.

Under perioden kommer Per att arbeta på universitetsledningens kansli.

------------------------------------------------------------------------------------------

The former university director Per Brolin has decided to hand in his notice. As from 1 February and leading up to the summer, he will complete or hand over ongoing commissions and projects.

During this period, Per Brolin will work at the executive office.

Kommentera (0)