Nyhet

Installationsföreläsningar av nya professorer 29–30 januari / Inauguration lectures by new professors 29–30 January

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 29 januari och i Växjö onsdag 30 januari 2019, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 1 februari.
Welcome to this year's inauguration lectures in Kalmar on Tuesday 29 January and in Växjö on Wednesday 30 January 2019, by the new professors that will be inaugurated at the Academic Ceremony on Friday 1 February.

Följande professorer kommer att föreläsa.
The following professors will give lectures.

  • Jens Agerström, professor i psykologi psychology
  • Cecilia Fagerström, professor i vårdvetenskap caring science
  • Italo Masiello, professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser pedagogy, specialization in digital learning processes
  • Niklas Rådström, professor i kreativt skrivande creative writing
  • Sven-Erik Sandström, professor i elektroteknik electrical engineering

Det blir mingel & tilltugg före, mellan och efter föreläsningarna.
Mingle & snacks will precede and follow each lecture.

Tid, plats och titlar för föreläsningarna:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/installationsforelasningar-2019-kalmar
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/installationsforelasningar-2019-vaxjo

Time, place and titles for the lectures:
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2019/inauguration-lectures-2019-kalmar
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2019/inauguration-lectures-2019-vaxjo

Välkomna! Welcome!

För mer information, kontakta For more information, contact
Anders Runesson, forskningskommunikatör research communications officer

Kommentera (0)