Nyhet

Ankomst och introduktion för internationella studenter

Idag är det ankomstdag för våra nya internationella studenter i både Kalmar och Växjö. Med hjälp av Linnéstudenterna, ESN Kalmar och VIS (Växjö Internationella studenter) anordnas hämtning vid buss- och tågstationer samt flygplatserna i Kalmar och Växjö.

Under lördag och söndag hålls introduktionsdagar för dessa studenter anordnat av International Office vid Studerandeavdelningen. Antalet internationella studenter (utbytesstudenter, betalande studenter och så kallade freemoverstudenter (studenter från Europa som inte kommer inom ramen för ett avtal)) som är antagna och som kan förväntas komma inför denna terminsstart är ca 400 stycken.

Introduktionsdagarna syftar till att ge studenterna ett brett spektrum av information viktig för deras studier och vistelse i Sverige. Under dessa dagar får studenterna såväl praktisk som akademisk information. Studenterna får även information från studenthälsan, Linnéstudenterna, biblioteket, Academic Support Centre, karriärvägledning och polisen. Under helgen kommer samtliga studenter att träffa representanter från sina respektive fakulteter samt delta i en workshop kring interkulturell kommunikation.

Förutom introduktionsdagarna erbjuds en rad aktiviteter av mer social karaktär anordnade av ESN Kalmar och VIS samt Linnéstudenterna.

Kommentera (0)