Nyhet

Gemensamt namn på avslutningar vid Linnéuniversitetet

Från och med nu kommer det bara finnas avslutningshögtider, men på olika nivåer. Linnéuniversitetets gemensamma högtid för alla studenter som avslutar sin utbildning på avancerad nivå kommer kallas för Avslutningshögtid avancerad nivå och de högtider som varje fakultet arrangerar för de studenter som avslutar sin utbildning på grundnivå kommer kallas för Avslutningshögtid grundnivå.

På Lnu.se finns en samlingssida för respektive typ av avslutningshögtid. Du hittar dem här:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/avslutningshogtidavanceradniva/

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/avslutningshogtidgrundniva/

Linnéuniversitetet har ett antal avslutningar för de studenter som avslutar sin utbildning vid lärosätet varje år. Den på avancerad nivå har kallats för Avslutningsceremoni och de på grundnivå har kallats för Avslutningshögtider. Det här har skapat förvirring både bland studenter och anhöriga, varför vi nu hoppas bringa klarhet i frågetecknen genom ett namnbyte.

.......................................................................................................................

ENGLISH

Common name for closing ceremonies at Linnaeus University

From now on, there will only be closing ceremonies, but at different levels. The Linnaeus University's closing ceremony for all students who have completed or are about to complete their 1-year or 2-year master programmes will be called Closing Ceremony master level. The closing ceremonies that each faculty arranges for those students who complete their undergraduate education will be called the Closing Ceremony bachelor level.

At Lnu.se there is a collection page for each type of closing ceremony. You can find them here (bachelor level only has information in Swedish):

https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/events2/closing-ceremony-master-level/

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/avslutningshogtidgrundniva/

Linnaeus University has a number of ceremonies for those students who complete their education at the university every year. The one at the master level has been called the Closing Ceremony master programmes and those with bachelor level have been called closing ceremonies plus the programme or undergraduate level. This has created confusion among both students and relatives, so we hope to bring clarity through this change of name.

Kommentera (1)

  1. Hej,

     

    Observera att kalendariet inte stämmer f.o.m. den 15.e juni - då är det datum för avslutningsceremoninerna 2018 - förra året, som länkas till. För Naturvetenskapliga program är "avslutningshögtid grundnivå" den 5.e juni 2019.