News

Förbättrat sätt att göra kurslitteraturlistan tillgänglig via MyMoodle – möt universitetsbiblioteket på Radix den 10 januari! / Better solution to make reading lists more accessible in MyMoodle – meet the University Library at Radix on 10 January!

In English below

Under läsåret 2018/2019 testar vi på Universitetsbiblioteket ett verktyg - kallat Leganto - som tillgängliggör kurslitteratur via en så kallad plug-in i MyMoodle. Verktyget är inte bara ett användarvänligt hjälpmedel för studenter som letar efter sin kurslitteratur, utan också ett redskap som förenklar och förbättrar kommunikationen mellan er lärare och oss på biblioteket.      

På Universitetsbiblioteket (UB) går vi varje termin igenom alla aktuella kurslitteraturlistor i Kursinfo för att få ett underlag till att hålla kurslitteratursamlingen på UB relevant och aktuell.  Verktyget är ett stöd för att vi ska kunna ge bästa möjliga kurslitteraturservice.

Välkommen till våra informationsträffar i Kalmar där vi informerar om verktyget och servicen och svarar på dina frågor.

Hus Radix: 10 januari kl. 9–12

Hus Vita: 17 januari  kl. 12–15

https://gslg-lnu.leganto.exlibrisgroup.com/leganto/public/46GSLG_VAXJO/searchlists

Har du frågor om vår kurslitteraturservice eller vill anmäla dig som testpilot hör av dig till oss på: kurslitt_AT_lnu.se

------------------------------------------------------------------------------------------

The University library is testing a reading list tool during the academic year 2018/19. This tool makes lists available online to students via a MyMoodle-plug in and links students dynamically to the resources themselves and/or to live information on their availability. It also makes the communication between academic and library staff easier and more efficient.

Every semester the librarians at the University Library scan through all current reading lists in Kursinfo to make informed purchasing choices to the library course reserve collection. The reading list tool supports an enhanced library service experience.

Library staff will inform about the reading list tool in Kalmar:

At Radix: Thursday 10 January between 9 and 12. 

At Vita: Thursday 17 January between 12 and 15.

https://gslg-lnu.leganto.exlibrisgroup.com/leganto/public/46GSLG_VAXJO/searchlists

For further questions or if you want to try the tool, please contact us: kurslitt_AT_lnu.se

Comment (0)