News

Per Brolin slutar som universitetsdirektör / Per Brolin leaves his position as university director

Efter åtta år har Per Brolin valt att lämna tjänsten som universitetsdirektör.

Rektor Peter Aronsson berättar:

- Mot bakgrund av att universitetet befinner sig i en stark utvecklingsfas har jag och Per under hösten tillsammans resonerat oss fram till att det behövs en förnyelse på posten som chef över universitetsförvaltningen. 

Per Brolin har lett förvaltningens arbete från fusionen 2010.

- Per har varit drivande i arbetet att etablera en god förvaltning och ett gott verksamhetsstöd från fusionen och framåt, och har gjort en omfattande insats. Nu ska vi ta vara och bygga vidare på det som uppnåtts under hans ledning, säger Peter Aronsson. 

Thorbjörn Nilsson, chef för universitetskansliet, utses till tillförordad universitetsdirektör under tiden då en rekrytering av ny universitetsdirektör pågår.

---------------------------------------------------------------------------------------

After eight years as university director, Per Brolin has now chosen to leave his position.

“In light of the fact that the university is now in a strong development phase, Per and I have held discussions during the autumn and come to an agreement that renewal is needed in the position as head of the university administration”, says vice-chancellor Peter Aronson.

Per Brolin has been the head of the university administration since the merger in 2010.

“Per has led the way in the work to establish a good administration and a well-functioning support for our activities from the merger and onwards, and he has contributed greatly. It is now time for us to make the most of and continue to build on what we have achieved under his management”, Peter Aronsson concludes.

Thorbjörn Nilsson, manager at the executive office, is appointed acting university director for the time period when recruitment of a new university director is ongoing.   

Comment (0)