News

Vill du delta på Bokmässan i höst?

Bokmässan hålls i år den 26-29 september på Svenska Mässan i Göteborg. Det är nu redan dags att planera programmet. Bokmässan har i år tre teman: jämställdhet, medievetenhet och Sydkorea. 

Temat Jämställdhet tar sin utgångspunkt i att Sveriges riksdag 1919 röstade igenom allmän och lika rösträtt, men blickar sedan framåt. Medievetenhet handlar om att dagens informationsflöde gör det viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. 

Dessutom finns ett skolspår som är till för alla som arbetar inom skola och utbildning. Oavsett yrkesroll och stadieindelning ska Bokmässans skolspår utgöra en av de mest relevanta plattformarna för skolfrågor under året. Förutom mässans tre teman lyfts även det globala klassrummet samt internationell utblick. Andra nyckelord kan vara: Läraren - världens viktigaste jobb, Lärarbrist, Inkludering eller exkludering, Internet, sociala medier och populärkultur samt Hemmasittare, särskilt begåvade, NPF. 

Har du något i din egen forskning som du vill presentera till exempel i form av ett seminarium, en föreläsning eller kanske en diskussion/debatt? Hör av dig till Annika Sand på kommunikationsavdelningen, annika.sand_AT_lnu.se.

Varför finns Linnéuniversitetet på Bokmässan?

Förutom att det finns böcker och annat till försäljning är Bokmässan idag också en viktig arena för att förmedla kunskaper om ny forskning till en mycket bred publik (cirka 85.000 besökare).

Förutom att delta med eget monterprogram är vår ambition också attkomma med i andra större sammanhang under mässan, särskilt på det så kallade Forskartorget som är en speciell del av bokmässan som arrangeras av bland annat Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.

Fokus för Linnéuniversitetet ligger på att kommunicera pågående forskning, men i vårt eget monterprogram kan vi även välja göra andra saker för mässbesökarna, till exempel arrangera diskussioner/samtal i aktuella ämnen eller presentera relevanta utbildningar eller nyutkomna böcker.

Önskvärt är att det finns någon anknytning till aktuell forskning – för att komma med på Forskartorget är någon sorts ”forskningsresultat” ett krav – och ”tonläget” måste i alla sammanhang vara populärvetenskapligt eftersom de allra flesta av åhörarna inte är akademiker.

När behöver vi dina förslag?

Ditt förslag måste vara hos Annika Sand (annika.sand_AT_lnu.se) senast den:

  • Seminarium (vanligen 20 minuter, längre djuplodande samtal kan få mer tid)* 10 februari
  • Forskartorget (normaltid 15 min, men möjligt med 30 min)* 15 april
  • Linnéuniversitetets eget monterprogram (normaltid 20 min) 20 juni

Förutom dessa finns en rad specialscener*, som Globala torget, Biblioteks & berättarscenen, Ledarskapsscenen, Lärarscenen, Mat & Livsstil, Mediescenen, Pedagogikscenen och några till. Dit det också är möjligt att lämna förslag, men inlämningstiderna är inte klara ännu. Men kom gärna med förslag ändå!

Vad behöver vi veta?

Som arrangörer behöver vi få veta följande: Vem/vilka ska framträda? Under vilken rubrik ska detta ske? Vad handlar det om (kort infotext, ca. 250 tecken)? Vilken dag och tid önskas (eller ännu viktigare: vilka dagar/tider kan du inte)? På vilket språk (svenska eller engelska) kommer du/ni att tala? Mejla detta till annika.sand_AT_lnu.se enligt ovanstående deadlines. 

* OBS! Vilka förslag som antas till Forskartorget avgörs av Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen med flera arrangörer. För de flesta övriga scenerna görs urvalet av Svenska Mässan. Det är endast vårt eget monterprogram som vi kan styra över helt och hållet själva. 

Comment (0)