News

Högre krav på rapportering av bisysslor // Tougher requirements concerning reporting of secondary jobs

In English below.

Kännedomen om - och rapporteringen av - bisysslor behöver skärpas. Rektor har därför beslutat om nya rutiner som omfattar samtliga medarbetare på Lnu. Vi behöver hjälpas åt att följa lagen.

Vi som är statsanställda får inte ägna oss åt verksamheter vid sidan av anställningen som kan rubba förtroendet för vår opartiskhet eller skada myndighetens anseende*. Reglerna i sig har inte förändrats, men rapporteringsgraden har hittills varit för låg vid Linnéuniversitetet.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar du, liksom samtliga medarbetare och chefer på Linnéuniversitetet, för att senast den 10 januari varje år kryssa i Primula att du läst ”Regler om bisyssla” .

Om du är anställd som lärare ansvarar du också för att rapportera om du har ämnesanknutna bisysslor eller inte.

Dessutom ansvarar du som är lärare för att uppdatera uppgifterna vid eventuella förändringar under året.

Om du är nyanställd måste du göra registreringen så snart som möjligt efter beslut om anställning. Behöver du hjälp vid registreringen kontaktar du din HR-partner.

Läs mer om bisysslor.

*) Statliga myndigheter kan, utöver förtroendeskadliga bisysslor, också förbjuda bisysslor som är arbetshindrande eller konkurrerande.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tougher requirements concerning reporting of secondary jobs

The knowledge about – and reporting of – secondary jobs must become better. Therefore, the vice-chancellor has decided on new routines that comprise all employees at Linnaeus University. We must help each other follow the law.

As government employees, we must not engage in any activities on the side of our employment that may cause harm to the trust in our impartiality or be harmful to the reputation of the authority*. The regulations have not changed, but so far the level of reporting has been too low at Linnaeus University.

As from 1 January 2019, you are responsible, as are all members of staff and managers, for stating in Primula every year on 10 January at the latest that you have read “Regulations concerning secondary employment” .

If you are employed as a teacher, you are also responsible for reporting if you have any subject-related secondary employment or not.

Moreover, as a teacher you are responsible for updating your information in the event of any changes during the year.

If you are a new employee, you must carry out this registration as soon as possible following the decision on your employment. If you need help with the registration, contact your HR partner.

Learn more about secondary employment

*) Public authorities can, in addition to secondary jobs undermining trust, also forbid secondary jobs that impairs the employee’s work at the university and competing secondary employment.

 

 

 

Comment (5)

 1. Jag har nu läst reglerna och första att också kryssa i rutan i Primula. Det senare lyckades inte. Hur ska jag göra för att det ska fungera? (Jag ser rutan, men kan inte kryssa i den...)

   

 2.  

  "...rapporteringsgraden har hittills varit för låg vid Linnéuniversitetet"

  Då har ni alltå redan kännedom om vilka som inte rapporterat sin bisyssla...?

   

  Vilka avser detta?  Samtliga medarbetare (som det formuleras här) eller lärare (som det formuleras i Primula)?

   

  *Om* det nu avser samtliga medarbetare, så hittar iaf jag ingen ruta i Primula jag kan kryssa i.

 3. Jag har precis läst igenom reglerna och rapporterat detta i Primula.

  För att kunna göra det måste man skapa en ny bisyssla. När man gjort detta kommer kryssrutan upp. Förtydliga gärna detta i era instruktioner i denna nyhet!

  (OBS, man ska alltså "skapa ny" bisyssla även om man inte har någon bisyssla...detta tror jag är förvirrande för en del.)

 4. Finns inte de fullständiga reglerna på engelska? Det verkar konstigt att alla anställda ska kryssa i att de läst dessa om de ej finns på engelska, då många inte kan svenska.