News

Nyårshälsning från rektorn / New Year greetings from the vice-chancellor

Nyårshälsning från rektorn

Nyårshälsning från rektorn (film 43 sek)

Årets mörkaste dagar skulle jag vilja komma med en liten uppmaning. Ta en kort stund och tänk efter vad har du har lärt dig, vad du har bidragit till och känner dig stolt över 2018.

Jag är övertygad att listan blir lång. Själv är jag glad över att vi har ett större utbud av internationella kurser och fler internationella sökande än någonsin. Jag är stolt över att vi hittar nya sätt att utbilda människor så att de kan dra nytta av sin yrkeserfarenhet, som förskollärare och nyanlända läkare och sjuksköterskor. Och det gläder mig att se hur medarbetare och studenter tillsammans med aktörer från samhället tänder gnistor som kan bli morgondagens ljus inom musik, pedagogik, teknik eller vilket område det än är.  

Min lista skulle kunna bli ännu längre. Jag hoppas att du är lika stolt som jag, njut av din framgång och tack för allt du bidragit med under 2018! 

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet  

 

-------------------------------------------------------------------------------------

New Year greetings from the vice-chancellor

New Year greetings from the vice-chancellor (film 43 sec)

Now that we are in the darkest period of the year, I would like to request something of you. Take a moment to think about what you have learnt, what you have contributed with, and what you have done that you are proud of in 2018.
I am convinced that this list will be long. On my behalf, I am glad that we now offer a larger selection of international courses and have more international applicants than ever before. I am proud that we find new ways to educate people, so that they can benefit from their working life experience, as preschool teachers and newly-arrived doctors and nurses. And it makes me happy to see how members of staff and students together with actors from society lights sparks that can become the lights of the future in music, pedagogy, technology or whatever field of subject it may be.
My list could be even longer. I hope that you feel just as proud as I do. Enjoy your success – and thank you for everything you have contributed with during 2018!

Peter Aronsson, vice-chancellor Linnaeus University

 

Comment (0)