News

Öppettider under jul- och nyårshelgerna / Opening hours during Christmas and New Year

In English below

Copycenter och butik
Stängt 27-28/12.

Infocenter
Infocenter Falken i Kalmar har stängt 27-28/12 samt 2-4/1.

Infocenter Radix på Universitetskajen och Infocenter Växjö har bemanning som vanligt.

Lokalbokning och tentamen
Begränsad bemanning 27-28/12.

Lokaler
Öppettiderna till våra fastigheter kan variera under perioden 23/12-6/1. Se därför till att ha passerkort med dig.

Post och vaktmästeri
Post och vaktmästeri har begränsad bemanning 27-28/12 samt 2-4/1.

Följande postrutiner gäller:

  • Posten sorteras direkt på morgonen och delas endast ut till rektors kansli och till registrator på förmiddagen.
  • Transporten mellan orterna tidigareläggs och går från respektive ort kl. 9.30. Kl.12 sorteras samtlig post och samtliga gods och körs sedan ut till respektive hus/fakultet. Vi lämnar ingående post samt hämtar utgående post i samma postrunda.

Postens öppettider är 8.00 - 15.00. För mer information, kontakta postverksamheten i Växjö på kortnummer 8619 eller Kalmar på kortnummer 6020.

-------------------------------------------------------------------------------------

Copy center and store
Closed 27–28 December

Info center
Info center Falken in Kalmar is closed 27–28 December and 2–4 January.

Info center Radix at Universitetskajen and info center Växjö have normal opening hours.

Room booking and examination
Limited staffing 27–28 December.

Facilities
Opening hours for our facilities may vary during the period 23 December–6 January. Therefore, make sure to bring your swipe card.

Postal and janitorial services
Postal and janitorial services will have limited staffing 27–28 December and 2–4 January.

The following postal routines apply:

  • Post is sorted in the morning and delivered only to the executive office and the registrar before noon.
  • The transport between the two cities is brought forward and departs each respective city at 9:30. At 12 noon, all post and all gods are sorted and then delivered to each respective building/faculty. Incoming/outgoing post will be collected/delivered on the same postal round.

Opening hours for postal services are 8:00–15:00. For more information, contact the postal service in Växjö on speed dial 8619 or in Kalmar on speed dial 6020.

Comment (0)