News

Test av brandlarm på Västergård i Kalmar / Testing of fire evacuation alarm at Västergård in Kalmar

Den 11 och 12 december genomförs årlig service av brandlarmet på Västergård i Kalmar. Test av brandlarmet sker på morgonen den 11 december från kl. 07.00 och ca 30 minuter framåt. Ingen utrymning behövs. Därefter kommer tekniker att befinna sig i lokalerna för fortsatt underhåll.

------------------------------------------------------------------------------

On 11 and 12 December, annual service of the fire evacuation alarm at Västergård in Kalmar will be carried out. The testing of the fire evacuation alarm will be carried out in the morning of 11 December from 7 am and roughly 30 minutes onwards. There is no need to evacuate. After that, technicians will be present in the facilities for continued maintenance.

Comment (0)