Nyhet

10 december – Ny besöksadress till IT-supporten i Kalmar och byte av ärendehanteringssystem / 10 December – New visiting address for the IT support in Kalmar and change of issue tracking system

In English below

Måndagen den 10 december så flyttar IT-supporten i Kalmar sin besöksadress till Universitetskajens hus ”Radix”.  Läs om vår nya besöksadress.

Den 10 december kommer vi även att byta till ett nytt ärendehanteringssystem ”Easit”. Vilket innebär att efter kl. 12 fredagen den 7 december kommer it-support_AT_lnu.se att styras om till det nya systemet. Öppna ärenden kommer senare på fredagen att föras över till det nya systemet.

Om du har ett öppet ärende sedan tidigare och mailar till oss via det kommer du att få ett automatiskt mail från ”Easit” med ett nytt ärendenummer.

I samband med detta införs även en ny Självservice portal där du enkelt kan registrera, följa och uppdatera dina ärenden. Länk till Självservice hittar du den 10 december bland annat i Serviceportalens meny. I den bifogade filen kan du se bildexempel på hur förstasidan av Självservice ser ut, samt hur automatmailet från Easit ser ut.

I och med ovanstående så kommer IT-supporten att vara stängd mellan den 7 december kl. 12 - 10 december kl. 10.

--------------------------------------------------------------------------------------

On Monday 10 December the IT support in Kalmar will move its visiting address to building Radix at Universitetskajen. Read more about our new visiting address.

On 10 December we will also change to a new issue tracking system “Easit”, which means that after 12 noon on Friday 7 December, it-support_AT_lnu.se will be redirected to the new system. Open cases will be redirected to the new system later that day.
If you have an open case since before and send an email to us you will receive an automatic email from “Easit” with a new case number.

In connection to this, we will also introduce a new self-service portal where you can easily register, track, and update your cases. As from 10 December, you will find a link to self-service in the menu in the service portal. See attached file for a picture example of what the home page of the self-service portal looks like and what the automated email from Easit looks like.

As a result of the above, the IT support will be closed between 12 noon on 7 December and 10 am on 10 December.

Kommentera (0)

Filer