Nyhet

Bedrägliga och lågkvalitativa tidskrifter – seminarium

Universitetsbiblioteket bjuder in till seminarium.

I samband med att open access-publicering har blivit mer utbrett har det tyvärr uppstått mindre nogräknade förlag som tar emot publiceringsavgifter utan att erbjuda författaren någonting i gengäld. Oftast saknas ett seriöst peer review-förfarande och tidskrifterna indexeras sällan i välkända databaser.

Ted Gunnarsson från Universitetsbiblioteket diskuterar hur du kan identifiera dessa tidskrifter och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Välkommen att ställa frågor och dela med dig av dina egna erfarenheter!

Fredagen den 14 december 8.30–9.15
Var: Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö och via Zoom
https://lnu-se.zoom.us/j/350483376

Arrangemanget är öppet för alla anställda och studenter vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. Du är välkommen att ta med egen fika. Ibland spelar vi in sessionerna via Zoom. Vid dessa tillfällen nämns detta i början av arrangemangen.

För mer information om detta och kommande arrangemang samt möjlighet att lägga till kalenderhändelse för arrangemanget se: lnu.se/ub-seminarier

Poster i pdf-format för utskrift bifogas. Skriv gärna ut och sätt upp i ditt fikarum!

Välkommen!

Kommentera (4)

  1. En eloge till er på UB - att ni arrangerar seminarier på båda campus samt via Zoom!

  2. Tack! Vi försöker göra våra arrangemang så tillgängliga som möjligt.

  3. Det är också ett problem för studenter. Jag hade nu en laborationsrapport där studenten hade använt en "vetenskaplig" artikel. Värsta skräpet!

     

  4. Presentationen (i PDF-format) och inspelningen (på LnuPlay) från seminariet finns tillgängliga här:

    https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/bedragliga-och-lagkvalitativa-tidskrifter/

    Tack till alla som deltog!

Filer