Nyhet

Kaffehantering // Coffee handling

In English below

Som vi tidigare har informerat om kommer all kaffehantering att efter årsskiftet läggas centralt och hanteras av Lokal- och serviceavdelningen. (https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetets-nyhetsbrev/posts/71309). Med anledning av det har nya avtal skrivits och kaffemaskinerna ska nu ses över och eventuellt bytas ut. Se bifogat schema. Genomgång och eventuellt byte tar ca 1,5-2 timmar per maskin.

______________________________________________

As we have previously informed, all coffee handling will be centralised after the turn of the year and handled by the office of facilities management and services. (https://medarbejare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetetsnyhetsbrev/ posts/71309). Because of that, new agreements have been signed and the coffee machines are now being reviewed and possibly replaced. See attached timetable. Reviewing and possible replacement takes about 1.5-2 hours per machine.

Kommentera (0)

Filer