Nyhet

Catering nya avtal // Catering new contract

Från och med 2019-01-01 är det ett nytt avtal gällande catering i Kalmar.

Kalmarsunds restauranger AB (restaurang Brofästet) kommer att ta över all catering i Kalmar. De kommer även att driva restaurangen och fiket på universitetskajen, hus Culmen och hus Stella, från och med hösten 2020. 

Sodexhos nuvarande avtal upphör 2018-12-31.

Avtal som börjar gälla 2018-11-01:

Högskolerestauranger AB fortsätter med catering i Växjö.

Leverans av fruktkorgar kör Företagsväxter AB. 

De gamla avtalen gick ut 2018-10-30.

-----------------------------------------------------------------------------------------

As from 1 January 2019 a new contract is in place for catering in Kalmar.

Kalmarsunds restauranger AB (restaurang Brofästet) will take over all catering in Kalmar. The company will also run the restaurant and the café at Universitetskajen, building Culmen and building Stella, as from the autumn 2020.

Sodexho’s current contract expires on 31 December 2018.

Contracts that start to apply on 1 November 2018:

Högskolerestauranger AB will continue to offer catering in Växjö.

Delivery of fruit baskets are handled by Företagsväxter AB.

The old contracts expired on 31 October 2018.

Kommentera (0)