Nyhet

MAKE MUSIC MATTER – nationellt musiklärarkonvent 2018

In English below

Den 28-29 november går Make Music Matter av stapeln i Växjö på Linnéuniversitet och på Konserthuset. Forskare, musikentreprenörer och musiklärare träffas för att utvecklas kring hur digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Vid årets konvent kommer Andreas Carlsson att medverka samt att nya appar presenteras med bland annat med den nya tekniken aguemented reality (AR) där elever genom självstudier kan utveckla sin sång.

Läs mer om konventet på Lnu.se/makemusicmatter

 

........................................................................................................................

MAKE MUSIC MATTER - National Music Teachers Convention 2018

On November 28-29, Make Music Matter will take place in Växjö at Linnaeus University and at the Concert Hall. Researchers, music entrepreneurs and music teachers meet to develop about how digital tools provide new opportunities to work with music as an expression and communication tool.

At the year's convention, Andreas Carlsson will participate and new apps will be presented, including the new technology aguemented reality (AR).

Read more about the convention at Lnu.se/makemusicmatter

Kommentera (0)