Nyhet

Förbättrad livskvalitet och hälsa bland äldre står i fokus för ny professor

Cecilia Fagerström har blivit befordrad till ny professor i vårdvetenskap. Hennes forskning handlar om att förbättra livssituationen för äldre med komplexa hälsoproblem med hjälp av ehälsa och strukturerade vårdprocesser, särskilt utifrån personcentrerad vård och forskning om välbefinnande.

Läs nyheten om Cecilia Fagerström på Lnu.se

Kommentera (0)