Nyhet

Universitetet mitt i staden – ämnet för årets sista Café Linné / The university in the middle of the city – the subject of the last Café Linné of the year

In English below

Hur kan vi använda universitet som mötesplats och vilka samhällsutmaningar kan universitetet bidra till? Det var några av frågorna som rektor Peter Aronsson och Kalmar kommuns universitetsstrateg Alexandra Petrakou fick svara på under senaste Café Linné.

Ca 65 besökare fanns på plats vid årets sista Café Linné på Akademikrogen i Kalmar och på Restaurang Kristina i Växjö och fler följde sändningen via Medarbetare.

Se Café Linné om ”universitetet mitt i staden” från 20 november. https://play.lnu.se/media/t/0_hvklhjdi

Vad ger Café Linné dig? Fram till 28 november kan du ge feedback här: https://lnu.se/formular-till-medarbetare/forvaltningen/kom/utvardering-cafe-linne

 

Mer om Café Linné på Medarbetare

______________________________________________

How can we make use of the university as a meeting place and what social challenges can the university contribute to? These were some of the issues raised by vice-chancellor Peter Aronsson and Kalmar Municipality's university strategist Alexandra Petrakou during the latest Café Linné.

About 65 visitors were present at the last Café Linné of the year at Akademikrogen in Kalmar and at Restaurang Kristina in Växjö, and more followed the broadcast through Medarbetare.

See Café Linné about "The university in the middle of the city" from 20 November: https://play.lnu.se/media/t/0_hvklhjdi

What does Café Linné mean to you? Until 28 November, you can provide feedback here: https://lnu.se/formular-till-medarbetare/forvaltningen/kom/utvardering-cafe-linne

 

More about Café Linné at Medarbetare.

Kommentera (0)