Nyhet

Parkeringsavgifter p-garage universitetskajen // Parking fee multistorey car park universitetskajen

Nu äntligen, inte en dag för tidigt, har vi fått riktlinjer kring hur p-garaget på universitetskajen kommer att fungera och vad det är för avgifter. Detta gäller från och med den 10 december. 

Avgifter:

Typ av biljett                    Tidsintervall                   Taxa

Per timma dag                   07.00 – 18.00                   10 kr / timme

Per timma natt                   18.00 – 07.00                   5 kr / timme

Dygnstaxa 24 timmar        00.00 – 24.00                   80 kr / dygn

Helgparkering                    18.00 – 07.00                   300 kr / helg
Fredag – Måndag

Veckoparkering                  7 dygn                              400 kr / vecka

Månadsparkering               00.00 – 24.00                   600 kr / månad

Årsparkering                      Dygnet runt                     Enligt avtal med Securitas

 

Securitas Parkeringsservice

Securitas genomför flertalet kontroller av parkeringsgaraget dygnet runt, alla dagar, året runt.

Securitas väktare genomför kontroller som syftar till bland annat:

 • Kontroll av att fordon parkerar rätt
 • Kontroll av att avgifter är betalda
 • Kontroll av att erfoderliga tillstånd finns
 • Kontroll av att skyltningen är korrekt
 • Utgöra en service för parkören och hänvisa och vara behjälplig med gällande regler och betalningsmetoder
 • Genomföra en allmän tillsyn av att inget oönskat beteende i form av skadegörelse, inbrott eller liknande sker på fastigheten och de parkerade bilarna.

Parkeringsautomat:

Betalningsmöjligheter: En styck centralt placerad parkeringsautomat vid hiss. Parkören kan i automaten erlägga avgift med kort som betalningsmetod. Automaten är helt digital och parkören skriver in sitt registreringsnummer på parkeringsautomatens skärm, således kommer det inte ut någon parkeringsbiljett.

SMS/App-parkering:

I parkeringsgaraget finns Sveriges tre största leverantörer av SMS/App-parkering som betalningsalternativ. Alla de tre olika apparna har samma områdeskod - 4760. De apparna ni kan använda är Easypark, Parkster och SMS-park.

Årskort via PARKERA.SE:

För att köpa årsparkering (12 månader) loggar parkören in på adressen:

www.parkera.se/phuslinne

Passerkort:

Linnéuniversitet har åtkomst till parkeringsgaraget med sitt passerkort dygnet runt. Allmänheten har åtkomst till parkeringsgaraget 06:00-22:00

Låsöppningsjour:

Securitas har låsöppningsjour av parkeringsgaraget mellan 22:00-06:00 alla dagar. Låsöppningen debiteras beställaren genom faktura. Giltig legitimation krävs för låsöppning. Tel: 0771 – 76 70 00

Kontakt:

All kontakt som rör parkeringsövervakning, skyltar, betalningsmetoder, felanmälan av parkeringsautomat etc., sker via Securitas, där telefonnumret står på skyltarna: 0771 – 76 70 00

Kontrollavgifter:

Vid klagomål / synpunkter på en kontrollavgift hänvisar vi till HOJAB, kontaktuppgifter på detta står i texten på kontrollavgiften.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Finally, not one day too soon, we have now received instructions for how the multistorey car park will work and what fees will apply.

Fees:
Type of ticket                    Time interval                     Charge

Per hour day                       07:00–18:00                        SEK 10/hour

Per hour night                     18:00–07:00                       SEK 5/hour

Twenty-four hours             00:00–24:00                        SEK 80/twenty-four hours

Weekends                           18:00–07:00                        SEK 300/weekend
(Friday–Monday)                                                          

Full week                            7 days                                 SEK 400/week

Monthly parking                 00:00–24:00                       SEK 600/month

Full year            Twenty-four hours      According to agreement with Securitas

Securitas parking service

Securitas carries out several controls of the multistory car park around the clock, every day, the whole year.

Securitas officers carry out controls in order to, among other things:

 • Check that vehicles have been parked in the right way
 • Check that fees have been paid
 • Check that necessary permits are in place
 • Check that signage is correct
 • Provide service for parking guests, refer and provide assistance concerning regulations and payment methods
 • Carry out general supervision to make sure that no unwanted behaviour in the form of vandalisation, break-ins, or similar takes place on the facilities or the parked cars.

Parking meter
Payment methods:

One centrally located parking meter next to lift. The parking guest can pay the fee using card as payment method. The meter is fully digital and the parking guest types his/her registration number on the meter’s screen, thus no parking ticket will be provided.

Text/app parking:

The three biggest suppliers of Text/App parking are available as payment alternatives in the multistorey car park. All three different apps have the same area code (4760). The apps that can be used are Easypark, Parkster, and SMS-park.

Annual pass via PARKERA.SE:

In order to purchase an annual pass (12 months), the parking guest logs in to:
www.parkera.se/phuslinne

Swipe card:

Members of staff at Linnaeus University have access to the multistorey car park twenty-four hours a day.
The public has access to the multistorey car park 06:00–22:00

On-duty locksmith:

Securitas has an on-duty locksmith for the multistorey car park between 22:00 and 06:00 all days of the week. The person who places the order will be charged for the locksmith services. Valid ID is required for the locksmith services. Phone: 0771-76 70 00

Contact:

All contact concerning parking surveillance, signage, payment methods, error report of parking meter, etc., takes place via Securitas; the phone number is found on the signs: 0771-76 70 00

Control fees:

Any complaints/remarks on a control fee are referred to HOJAB, contact information can be found on the control fee.

Kommentera (15)

 1. När börjar detta gälla?

 2. Hej Jesper. 

  Tack för frågan. Jag har nu ändrat ovan och svarar även här. Det gäller från och med idag, 22 november. Här har jag fått information från hyresvärden att så är fallet. Däremot vet jag att automaten installerades igår och om den kommit igång ordentligt har jag inte fått bekräftat. Sms-parkeringen funkar. 

 3. Den var övertäckt i förmiddags.

 4. Ok. Som sagt så är det detta som gäller enligt hyresvärden. Är den fortfarande övertäckt så kan ju jag tycka att de inte kan bötfälla någon, som inte kan betala. Men det är ju bara min personliga åsikt. 

  Jag jagar vidare och återkopplar så fort jag fått svar. 

  //Ted

 5. Ändring igen från fastighetsägaren. 10 december kommer parkeringsarvgifterna att börja gälla och då påbörjas även parkeringsövervakningen.

 6. Årskortet kostar mer än om man köper p-kort månadsvis, 750 kr resp. 600 kr? mvh Sirkku 

 7. Hej Sirkku

  Detta är uppgifterna vi har fått. Jag vet att priserna står annorlunda i Securitas app kontra det här ovan, men enligt uppgifter så är det detta som ska stämma. Hör jag annat så skriver jag det och återkommer.

 8. hur tecknas årsparkering? finns det? pris?

 9. Hej Linda. 

  Det står ovan under rubriken "Årskort". Följ länken där. 

 10. Mycket skumt! Det kostar alltså 9000 kronor /år men 600 kronor per månad? Om man väljer att betala 600kr/månad blir det 7200 på tolv månader??? Vanligtvis brukar det kosta mindre om man binder upp sej för ett helt år.

 11. Går det att betala månadsbiljett i samma utomat som man betalar dagsbiljetter?

 12. Hej Nina. 

  Bra frågor och funderingar som jag inte har svar på, på rak arm. Jag har sträckt ut en hand till Securitas så får vi se om jag får svar snart. 

  Garaget är ju inte vårt och hur de sätter priser och varför kan jag inte svara på tyvärr. Men ja, ser ju skumt ut. 

  Securitas har väl någon form av mejl eller telefon om du vill testa själv. Annars får vi se om jag får svar snart. 

  För att betala biljetter så tipsar jag om apparna. Supersmidigt! Det tycker iaf jag. 

 13. Månadsparkering kostar 600 kr/ mån men årskort kostar 9000 kr/år? det låter inte så fördelaktigt med årskort

 14. Hej,

  Finns det ingen möjlighet för Linné att deala med securetas om priset i garaget? I alla fall så länge bygget pågår? Nu står hela garaget tomt förutom ett par hyrbilar och vaktmästarnas bilar. Känns helt tokigt att parkeringsgaraget står tomt och parkeringen vid magasinet är proppfull. Jag tror ingen på Linné kommer betala dubbla priset för att stå i garaget mot att stå ute och att någon som ska in i stan ställer sig i garaget känns osannorlikt. Vad finns att göra?

 15. Hej Yvonne. 

  Jag kan hålla med. Du får gärna lyfta frågan och ta den vidare med Hans Tunér på Lokal- och serviceavdelningen. Tror det är rätt väg. 

  //Ted