Nyhet

Kompetensutveckling i att undervisa jämlikt

Att undervisa jämlikt är en viktig del i Linnéuniversitetets arbete för allas lika rättigheter och möjligheter. Under Nationella lika villkorskonferensen kommer Ann Werner från Södertörns högskola och Ann Lundberg från Linköpings universitet att hålla ett seminarium om Genusvetenskapens pedagogik och didaktik i att undervisa jämlikt.  Seminariet är gratis och ingen anmälan behövs.

Välkommen till IKEA-salen på Linnéuniversitetet i Växjö fredagen den 23 november kl. 12.30-13.30.

Kommentera (3)

  1. Och hur gör man om man vill delta från Kalmar?

  2. Det finns önskemål om inpelning, går det att ordna?

  3. Ja, det vore jättefint om det gick att få ta del av en dokumentation i efterhand.