Nyhet

10 december – Ny besöksadress till IT-supporten i Kalmar // December 10 - New visiting address to IT-support in Kalmar

In English below

Från och med den 10 december 2018 kommer IT-supporten i Kalmar att flytta till det tillfälliga Infocentert i Universitetskajens hus ”Radix”. I och med detta kommer den nuvarande besöksadressen på Västergård att stängas.

IT-supporten kommer ha följande besökstider i Infocenter:

Måndag-fredag kl. 08:00-12:00, 12:30-16:00.

Läs mer om Universitetskajens nya Infocenter.

-----------------------------------------------------------------------------------------

From December 10, 2018, the IT-support in Kalmar are moving to the temporary Info center in the Universitetskajen’s house “Radix”. With this, our current visiting address at Västergård will be closed.

IT-support will have the following visiting hours in the Info center:

Monday-Friday 8 AM-12 PM, 12:30 PM-4 PM

Read more about the new Info center at Universitetskajen.

Kommentera (0)