Nyhet

Hur reser du till, från och i jobbet?

Hållbara resvanor

Linnéuniversitetet genomför en undersökning om hur du som medarbetare reser till och från din arbetsplats samt resvanor i tjänsten.

Under perioden 20 november till 4 december kommer medarbetare i Växjö att få en enkät via epost och under våren kommer samma enkät att skickas till medarbetare i Kalmar. Utifrån resultatet kommer vi 2019–2020 att erbjudas olika aktiviteter och verktyg för att öka antalet klimatsmarta resor kopplade till vår organisation.

De aktiviteter och verktyg du som individ kan få ta del av är:

  • Provåka kollektivtrafiken gratis under 14–30 dagar
  • Testa olika typer av elcyklar under ett antal veckor
  • Tävling för att resa mer miljövänligt och hälsosamt
  • Teoretisk kurs i sparsam körning med möjlighet att minska din miljöpåverkan - och dina bränslekostnader
  • Prova på en samåkningsgrupp som passar dina resor

Som medarbetare kan det även, beroende på undersökningens resultat, komma att erbjudas information och verktyg för resfria möten och test av elcykelpool för tjänstresor, med mera.

Du svarar på enkäten genom att klicka på länken i det mejl du kommer få den 20 november. Mejlet kommer att vara undertecknat av prorektor Catherine Legrand. Två påminnelser kommer att gå ut till de som inte svarat innan den 4 december. En uppföljning görs 2020.

Varför gör vi denna undersökning?
Under 2018–2020 samarbetar vi med Region Kronoberg och Energikontor Sydost om hur vi kan minska vår klimatpåverkan genom våra resor och godstransporter.

Ett antal större arbetsplatser i Kronobergs län, både offentliga och privata, har bjudits in till detta samarbete som främst kommer att behandla beteendepåverkande åtgärder. Medverkar gör i dagsläget länets alla kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg, Energikontor Sydost, Region Kronoberg, Vida, IKEA, Brunskoggruppen och Linnéuniversitetet.

Under 2018 berörs cirka 30 000 medarbetare och 15 000 studenter av undersökningen. Genom att arbeta med länets resor och transporter kan vi vara med och bidra till minskad miljöpåverkan, positiva hälsoeffekter, minskade kostnader, en stärkt arbetsmarknadsregion och en hållbar samhällsutveckling.

Satsningen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Missade du intervjun med våra miljökoordinatorer Björn Idlinge och Johan Älvgren, om hållbara resvanor - läs här.

Kommentera (1)

  1. Bra initiativ!