Nyhet

Ett år med Unescoprofessuren / One year with the UNESCO Chair

Rapportens framsida

Den första utvecklingsrapporten från Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures, avseende perioden september 2017 till augusti 2018, är nu klar. I rapporten har den utveckling som hela gruppen gemensamt bidragit till under professurens första år sammanställts.

– Det har varit en bra start med mängder av presentationer och aktiviteter. Nästa år ska vi utveckla de olika insatserna ännu mer, där bland annat en workshop i Stockholm och en konferens i Amsterdam är i huvudfokus. Efter det kommer vi att lägga mer fokus på att skapa resurser för utveckling av utbildningar, säger Cornelius Holtorf, innehavare av Unescoprofessuren.

Om professuren
2017 tilldelades Linnéuniversitetet en Unescoprofessur inom framtidens kulturarv. Professuren är en av åtta Unescoprofessurer i Sverige, och den enda inom kultursektorn.

Läs rapporten här: http://blogg.lnu.se/unesco/blog/blogg/progress-report-unesco-chair-on-heritage-futures-period-09-2017-08-2018/

Läs mer om professuren här: https://lnu.se/unescoprofessur

Kontakt
Cornelius Holtorf, professor i arkeologi, cornelius.holtorf_AT_lnu.se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The first progress report of the UNESCO Chair on Heritage Futures at Linnaeus University for the period September 2017–August 2018 is now completed. In the report, the progress made by the entire team over its first year of activities is presented.

“It’s been a good start with loads of presentations and activities for the entire team. Next year, we will develop the different ventures further, with a workshop in Stockholm and a conference in Amsterdam being the main focus. Following that, focus will increasingly be on creating resources for development of courses and training programmes”, says Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair.

Read the report here: http://blogg.lnu.se/unesco/blog/blogg/progress-report-unesco-chair-on-heritage-futures-period-09-2017-08-2018/

Read more about the UNESCO Chair here: https://lnu.se/en/unescochair

About the chair
In 2017 Linnaeus University was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight UNESCO Chairs in Sweden and the only one within the culture sector.

Contact
Cornelius Holtorf, professor of archaeology, cornelius.holtorf_AT_lnu.se

Kommentera (0)