Nyhet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallengren besökte Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Lena Hallengren tillsammans med Catharina Piazzolla (politiskt sakkunnig) och Anna Gralberg (kansliråd) har besökt Nka för att få en uppdatering av vad som gjorts de senaste tio åren och planerna för framtiden.

De båda enkätundersökningarna som nu genomförs presenterades och diskutades. Likaså diskuterades förslaget till en nationell anhörigstrategi och möjligheterna att skapa utbildningar inom anhörigområdet.

Lennart Magnusson (verksamhetschef Nka och docent Linnéuniversitetet), Elizabeth Hanson (professor på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap) och Liselott Årestedt (universitetslektor och biträdande prefekt på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap), var med på besöket den 6/11.

Du kan läsa mer om Nka på www.anhoriga.se

Kommentera (0)