Nyhet

Forskningskvalitet tema för professorskollegium / Research quality in focus at professor meeting

Rektor Peter Aronsson på professorskollegium 31/10

In English below

”När vi träffas såhär och jämför hur vi arbetar med forskningskvalitet blir det tydligt hur olika det görs är på olika fakulteter”, reflekterade en grupp medan en annan grupp lyfte fram att ”allt kan inte stöpas i samma form”.

Det är ett par av rösterna som hördes i samtalen kring hur vi ska tydliggöra, utveckla och förfina kvalitetssystemet för forskning vid Linnéuniversitetets professorskollegium i onsdags.

–”Vi ska ta utgångspunkt i hur vi redan arbetar med kvalitet i forskningen och beskriva det arbetet, inledde rektor Peter Aronsson. ”Då kan möjligheter till att stärka forskningens kvalitet mer systematiskt ta fart.”

Ett 50-tal professorer deltog i samtalen under ledning av prorektor Catherine Legrand. Frågorna rörde sig kring bland annat hur man arbetar för att kvalitetssäkra forskning, hur man hanterar forskningssamverkan i utvärderingarna och vad Linnéuniversitetet kan göra för att främja hög forskningskvalitet.

–”Nya vägar att publicera all forskning Open access är exempel på viktiga förändringar som är på väg, kommenterar rektor Peter Aronsson, där behöver vi ta ställning till hur det bäst genomförs.”

Linnéuniversitetets professorskollegium är ett forum för dialog mellan rektor och professorerna vid Linnéuniversitet som startats upp under 2018. I onsdags hölls den andra träffen i form av en förlängd lunch i Kalmar, den första hölls i början av maj under tema kunskapsmiljöer. Nästa tillfälle är planerat till 20 mars.

---------------------------------------------------------------------------------------

Research quality in focus at professor meeting

“When we meet in this way and compare how we work with research quality, it becomes clear how differently things are done at the different faculties”, was a reflection from one group, while another group stressed that “not everything can be designed in the same way”.

These were a couple of the viewpoints that were lifted in the dialogue concerning how we should clarify, develop, and refine the quality-assurance system for research, at Linnaeus University’s professor meeting last Wednesday.

“Our starting point will be how we work today with quality in research and to describe this work. Through this approach, it will be possible for us to initiate a more systematic work to strengthen the quality of our research”, vice-chancellor Peter Aronsson said in his opening statement.

Some 50 professors took part in the talks that were led by pro-vice-chancellor Catherine Legrand. Questions that were discussed concerned, among other things, what work is carried out today to guarantee the quality of research, how research collaboration is dealt with in evaluations, and what Linnaeus University can do to promote high quality in research.

“New paths to Open Access publication of all research is an example of an important change that is coming, and this is something that we must discuss how best to implement”, said vice-chancellor Peter Aronsson.

Linnaeus University’s professor meeting is a forum for dialogue between the vice-chancellor and the professors at Linnaeus University and was initiated in 2018. Last Wednesday, the second meeting was held in the form of an extended lunch in Kalmar. The first meeting, with focus on knowledge environments, was held in the beginning of May. The next meeting is planned for March 20, 2019.

Kommentera (0)