Nyhet

Nya öppettider till lokaler

 

In English below

Från den 1 november införs nya öppettider för entrédörrar på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Huvudentréer till byggnader med publika utrymmen och studieplatser kommer att vara öppna mellan 07.30-17.00. Byggnader som inte har publika utrymmen och studieplatser, men som ska vara öppna för besökare, har öppet mellan 08.00-17.00. Övrig tid krävs passerkort och kod.

Studenter har tillträde till lokalerna med sitt passerkort och kod, som mest mellan 06.00-23.00, men tiderna varierar beroende på byggnad och lokal.

Varje verksamhet avgör hur pass öppet man vill ha det till sina kontorskorridorer. Ansvarig chef kan stämma av detta med säkerhetssamordnare via sakerhet_AT_lnu.se. Generellt gäller att korridorer är låsta mellan 16.00-08.00.

---------------------------------------------------------------------------------------

New opening hours for facilities

As from November 1, new opening hours will apply for entrance doors at Linnaeus University in Kalmar and Växjö. Main entrances to buildings with public spaces and study places will be open between 7.30 am and 5 pm. Buildings that do not have public spaces or study places, but should be open to the public, will be open between 8 am and 5 pm. At other hours, swipe card and code will be needed.

Students can access the facilities with their swipe card and code, the maximum hours are between 6 am and 11 pm, but these hours vary between different buildings and rooms. Each unit decides how open it wants its office corridors to be. Managers can discuss this with security coordinator via säkerhet_AT_lnu.se. In general, the corridors will be locked between 4 pm and 8 am.

Kommentera (0)