Nyhet

Utrymningsövning Hus F, Campus Växjö 29/10 – 2/11 // Evacuation drill, building F, campus Växjö, October 29–November 2

In English below

Utrymningsövningar är en del av LNU:s systematiska brandskyddsarbete. Övningarna görs i samarbete mellan Linnéuniversitetet, fastighetsägaren Vidéum och Värends räddningstjänst.

Under vecka 44 (29/10 – 2/11) kommer det genomföras en utrymningsövning för hus F, campus Växjö.

Målet är att utrymningsorganisationen får öva och ett bra tillfälle att uppdatera och förbättra sin beredskap.

Du som vistas i byggnaden, regelbundet eller tillfälligt, förväntas göra detta:

  • Förbered dig genom att titta på de anslagna utrymningsplanerna
  • Respektera larmet
  • Använd närmaste nödutgång
  • Bege dig till återsamlingsplatsen
  • Invänta Räddningstjänstens klartecken om att gå tillbaka in i byggnaden

--------------------------------------------------------------------------------------

Evacuation drill building F, campus Växjö, October 29–November 2

Evacuation drills are part of Linnaeus University’s systematic fire prevention work. The drills are carried out in collaboration between Linnaeus University, the landlord Vidéum, and Värend’s emergency service.

Some day between October 29 and November 2, an evacuation drill will be carried out for building F, campus Växjö. The reason for this is that the evacuation organisation should get a chance to practice and a good opportunity to update and improve its preparedness.

You who spend time in the building, regularly or temporarily, are expected to do the following:

  • Prepare yourself by having a look at the evacuation plans
  • Respect the alarm
  • Use the nearest emergency exit
  • Go directly to the reassembly point
  • Wait for the emergency service to give a green light that it is ok to go back inside the building

Kommentera (0)