Nyhet

Välkommen till årlig kvalitetskonferens 7 nov

Rådet för utbildning och lärande (RUL) och kvalitetsutskottet (KU) bjuder in till Linnéuniversitetets årliga kvalitetskonferens. Denna gång är konferensen i Kalmar, på Kalmar läns museum.

Syftet med konferensen är dels att bidra till ett erfarenhetsutbyte från olika utvärderingsmodeller och dels att fortsätta arbetet med Lnus kvalitetssystem.

KUs ordförande Brita Johansson Cederblad kommer att ge en uppdatering av var i processen Lnu befinner sig och hålla i en workshop där det finns möjlighet till utbyte av tankar och idéer mellan olika funktioner/personer samt att bidra till en input i framtagandet av Lnus interna kvalitetssystem.

Niklas Ammert, ordf RUL och Brita Johansson Cederblad, KU, hoppas på stor delaktighet och ett stort engagemang!

Se bifogat för program och anmälan – senast den 29 oktober 2018.

Frågor kan ställas till Åsa Wågman, sekreterare (asa.wagman_AT_lnu.se)

Kommentera (0)

Filer