Nyhet

Valen 2018 // Elections 2018

Valen av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen och av ledamöter och ersättare i de fem fakultetsstyrelserna har nu genomförts och röstsammanräkning är klar. Valresultaten anslås här för universitetsstyrelsen och respektive fakultetsstyrelse.

Fastställande av valresultaten och utseende av externa ledamöter kommer att ske vid rektors beslutsmöte måndagen den 15 oktober och anslås tisdagen den 16 oktober.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

The elections of teacher representatives to the university board and of members and substitutes to the five faculty boards have now been carried out and the votes have been counted. The election results for the university board and each respective faculty board will be presented here.

Establishment of election results and appointment of external members will take place at the vice-chancellor’s decision meeting on Monday, October 15 and be presented on Tuesday, October 16.

Kommentera (0)