Nyhet

Välkommen till en dag om digital humaniora! / Welcome to a Digital Humanities Day!

Den 30 oktober besöker Frank Fischer från DARIAH-EU Linnéuniversitetet. Han kommer att berätta om sin egen forskning om digitala perspektiv på dramastudier och om DARIAH:s arbete för en europeisk infrastruktur för konst och humaniora.

Mer information och anmälan: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/en-dag-om-digital-humaniora/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

On October 30, Frank Fischer, DARIAH-EU is visiting Linnaeus University. He will talk about his own research on digital perspectives for the study of European Drama as well as DARIAH-EU:s work for the Pan-European Infrastructure for the Arts and Humanities.

Information and registration: https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/events/2018/Digital-Humanities-Day/

Kommentera (0)