Nyhet

Välkommen till OmniSpace på UB i Växjö // Welcome to OmniSpace at UB in Växjö

På universitetsbiblioteket i Växjö finns OmniSpace, en öppen yta med goda möjligheter att hålla presentationer och öppna föreläsningar. Under bibliotekets öppettider rullar informationsfilmer, forskarporträtt med mera på den stora bildskärmen. Lärare, forskare, studenter med flera har möjlighet att boka OmniSpace eller bidra med innehåll på bildskärmen. I Kalmar kommer liknande möjligheter att finnas framöver.

OmniSpace ger möjlighet att:

  • Informera inför ett evenemang (visa filmer, bildspel etc)
  • Informera om Lnu:s tjänster till studenter
  • Hålla en öppen föreläsning
  • Visualisera forskningsdata och presentera forskning
  • Visa studentarbete etc.

För mer information och bokning av OmniSpace: https://lnu.se/omnispace

------------------------------------------------------------------------------------------

At the University Library in Växjö, there is an OmniSpace; an open space with great possibilities to give presentations and open lectures. During the library’s opening hours, information films, research portraits, etc. will be shown on the large screen. Teachers, researchers, students, and others, have the opportunity to book OmniSpace or contribute with content for the large screen. Similar possibilities will be introduced also in Kalmar.

OmniSpace gives you the opportunity to:

  • Inform about an upcoming event (show films, slideshows, etc.)
  • Inform students about the university’s services
  • Give an open lecture
  • Visualise research data and present research
  • Display student projects, etc.

For more information and booking of OmniSpace: https://lnu.se/omnispace

Kommentera (0)